Zostałem bardzo "uprzejmie" "poproszony" o pilne wyłączenie poniższej strony przez Dyrektora Działu Rozwoju i Nowych Technologii Grupy RMF. Powodem było ponoć naruszanie "szeregu praw autorskich i majątkowych Grupy RMF", dodatkowo "w celach zarobkowych" (pomimo jedynie linkowania do ich serwerów). Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z ich prośbą, "zakończyłem wszelakie działania związane w jakikolwiek sposób z przetwarzaniem informacji od Grupy RMF".